Workshop súčasnej pantomímy

04.10.2022

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove organizuje pre našich študentov stretnutie s mímom Tomášom Kasprzykom.