Absolventský koncert - S. Midlárová, T. Ivan

14.05.2024

V utorok na ARTSCÉNE vystúpili na absolventskom koncerte Soňa Midlárová a Tomáš Ivan. 

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Dominika Hudáčková, DiS. art.
                                      Mgr. Peter Uher, DiS. art.