Absolventský koncert GITARA - A. Miženková, A. Bendík

15.05.2024

Svoj absolventský koncert mali v priestoroch Malej scény absolventi klasickej gitary: Andrea Miženková a Adam Bendík. 

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Tomáš Vaško
                                      Mgr. Peter Uher, DiS. art.