160 kusov nových publikácií

04.11.2020

Školská knižnica sa rozrástla o 160 kusov nových publikácií z univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj predplatného periodík Tanec a Hudobný život, ktoré čakajú na čitateľov.