10. ročník interpretačných organových kurzov „Cesta tvorivosti II“

29.10.2023

10. ročník interpretačných organových kurzov "Cesta tvorivosti II" sa uskutočnil v dňoch 26. – 29. 10. 2023. Záštitu prevzali Tribečské osvetové stredisko, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch s finančnou podporou FPU. V rámci kurzov sa profesor Heribert Metzger zo Salzburgu podelil o svoje vedomosti a skúsenosti s interpretáciou organovej hudby a prednáškou o historických ladeniach. Účastníci mali tiež možnosť vyskúšať si moderné improvizačné techniky na novom organe v Ludaniciach pod vedením nášho pedagóga Juraja Křemena, absolventa HAMU v Prahe, ktorý aktuálne pokračuje v štúdiu na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. V sobotu sa všetci účastníci predstavili na spoločnom koncerte v Nitrianskej Strede, kde hrali na vzácnom 235-ročnom organe. Spoluorganizátorom festivalu bol Marek Mosnár, ktorému patrí poďakovanie. Kurzy boli úspešným podujatím, ktoré obohatilo všetkých účastníkov o nové skúsenosti, zručnosti v hre na organe.