Gitarové oddelenie

Mgr. art. Tomáš Vaško

vedúci oddelenia

tomas.vasko@skpo.sk

hlavný odbor štúdia hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár

Mgr. Peter Uher, DiS. art.

hlavný odbor štúdia  hra na gitare, hra na elektrickej gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, informatika v umení, hra na gitare, umelecká prax interná a verejná

Valér Futej, DiS.art.

hlavný odbor štúdia hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu