Mgr. art. Alexandra Schnellyová

Mgr. art. Alexandra Schnellyová (1995) je absolventkou štátneho konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Počas štúdia na konzervatóriu sa zúčastnila ročnej pedagogickej stáži so zameraním na metodiku výučby klasického, historického a charakterového tanca na svetovo významnej akadémii ruského baletu A. J. Vaganovej v Petrohrade. V roku 2022 sa stala absolventkou tanečnej katedry VŠMU v Bratislave - študijný program tanečné umenie, zameranie klasický tanec. Počas štúdia na vysokej škole absolvovala množstvo tanečných workshopov pod vedením významných osobností ako je Rafael Avnikjan, Nora Gallovičová, Christina Ghiardi, Silas Farley, Isabelle Ciaravola a ďalší. Svoju pedagogickú činnosť započala už počas absolventského ročníka na konzervatóriu. V Bratislave pracovala ako pedagóg klasického tanca pre SZUŠ Adamante a baletné štúdium SIMART. Alexandra sa aktívne vzdeláva aj v oblasti životosprávy. Počas štúdia na vysokej škole absolvovala viacero kurzov vrátane online certifikačného kurzu s názvom expert nutrition. V súčasnosti získava vedomosti v oblasti digitálneho marketingu.