VÍŤAZI SÚŤAŽE PRIESTOR PRE TALENT 2024

21.04.2024

ABSOLÚTNY VÍŤAZ

Július Balkovský 

Umelecký prednes II. kategória PRÓZA

1. miesto: Pavol Jozafát Székely

2. miesto: Karolína Kozáková

3. miesto: Paula Bieliková

Umelecký prednes II. kategória POÉZIA

1. miesto: Július Balkovský

2. miesto: Aneta Firmentová

3. miesto: Martina Lieskovská
          Benjamín Kráľ

Ansámblový spev II. kategória

1. miesto: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany

2. miesto: porota neudelila

Ansámblový spev I. kategória

1. miesto: Súkromné konzervatórium Prešov
                                                   Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica

2. miesto: porota neudelila

3. miesto: Súkromné konzervatórium Zádielska 12, Košice

Spev III. kategória

1. miesto: Michaela Štefíková

2. miesto: Chiara Moravčíková

3. miesto: Alexandra Mišľavceva
                   Sarah Isabel Sabolová

Spev II. kategória

1. miesto: Aneta Firmentová

2. miesto: Július Balkovský
                      Viktória Ringošová

3. miesto: Samuel Gavliak
                   Diana Oračková

Spev I. kategória

1. miesto: Samuel Dózsa

2. miesto: Vivien Főldingová

3. miesto: Michal Kaprálik

Umelecký prednes I. kategória POÉZIA

1. miesto: Johana Briešková

2. miesto: Zuzana Gnapová

3. miesto: Hana Koncová

Cena poroty: Valentyna Maksimova

Umelecký prednes I. kategória PRÓZA

1. miesto: Karin Poláková

2. miesto: Martina Kubandová

3. miesto: Alica Niková

Cena poroty: Katarína Grohoľová

Autorská herecká tvorba

1. miesto: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

2. miesto: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

3. miesto: Súkromné konzervatórium Prešov

Cena diváka: Súkromné konzervatórium Prešov

Cena poroty: Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Ďalšie ocenenia

Za interpretáciu piesne slovenského autora: Jakub Kuchár

Za interpretáciu šansónu: Viktória Vojtíková

Za interpretáciu muzikálovej piesne: Lucia Pronerová

Za tanečno-priestorové stvárnenie piesne: Michaela Štefíková


Výhercom srdečne blahoželáme!