Usmernenia riaditeľa školy

30.04.2020

Usmernenie riaditeľa školy k priebehu ďalšieho vyučovania dištančnou formou a hodnoteniu vyučovacích predmetov 

Usmernenie riaditeľa školy k termínom a organizácií internej časti MATURITNEJ skúšky

Usmernenie riaditeľa školy k termínom a organizácií internej časti ABSOLVENTSKEJ skúšky