DOD

15.11.2019

ŽI SVOJ SEN...

Pozývame Ťa na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, kde budú v čase 9:00 - 13:00 prebiehať ukážky vystúpení študentov konzervatória, prehliadka priestorov školy, otvorené hodiny aj konzultácie s pedagógmi jednotlivých odborov. Tešíme sa na Teba!