Hudobno-dramatické umenie
Hudobno-dramatické umenie - muzikál

Vyučovanie v odboroch hudobno-dramatické umenie a hudobno-dramatické umenie - zameranie muzikál speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).

Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na umeleckých vysokých školách či vysokých školách humanitného zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole.


PEDAGÓGOVIA V ODBORE

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

NAJNOVŠIE VIDEÁ


Mgr. art. Daniel Straka

herectvo, pantomíma, javisková reč, moderovanie, dejiny divadla, telesná a športová výchova

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

herectvo, pedagogika HDU , javisková reč, operné herectvo, umelecká prax verejná

PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. 

umelecký prednes, javisková reč, pedagogika, didaktika a metodika  HDU 

Mgr. art. Michal Novodomský 

herectvo, pedagogika HDU, umelecký prednes, javisková reč

Mgr. art. Marián Marko 

herectvo

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

herectvo

Mgr. art. Lucia Hrašková

bábkarská tvorba

Mgr. art. Peter Maťo, PhD.

rozbor drámy

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb

Mgr. art. Terézia Mindošová 

pedagogika HDU, dejiny a literatúra HDU, interpretačný seminár, umelecká prax interná

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom 

VO MNE

Tanečno-dramatické predstavenie študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove . Choreografia: Oleksander Kulikov. Réžia: Michal Novodomský. 

FOTOGALÉRIA

Hra bez pravidiel, pravidlá náhody alebo presný mechanizmus konečnej stanice?
Herecký koncert dvoch postáv s prekvapivými zvratmi, ktoré vás nenechajú chladnými.

Pedagogicko-režijné vedenie: Jaroslava Sisáková

Pôvodný muzikál Čo keby?