Populárna a jazzová hudba

Študuj populárnu a jazzovú hudbu pod vedením profesionálnych hudobníkov pôsobiacich nie len na Slovensku

Branislav Valanský, DiS.art.

Basová gitara

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

Bicie nástroje

Jozef Zima, DiS.art.

Bicie nástroje

Mgr. František Biroš

Spev

Mgr. art. Elena Kušnierová

Spev