MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KONZERVATÓRIÍ

november 2022

Medzinárodný festival konzervatórií sa prvý krát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný formát ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Festival je určený pre študentov konzervatórií, žiakov ZUŠ a študentov vysokých škôl umeleckého zamerania. Režim KZ. Prihláška je elektronická.