Umelecká rada

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

predseda umeleckej rady

Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

vedúci oddelenia pre hudobno-dramatické umenie

Mgr. art. Branislav Ilečko 

vedúci oddelenia pre odbor tanec

Mgr. Katarína Staneková

vedúca oddelenia pre odbor spev

Mgr. art. Jana Višňovská

vedúca oddelenia pre klávesové nástroje

Mgr. art. Katarína Nováková

vedúci oddelenia pre dychové a bicie nástroje

Mgr. art. Igor Orgován

vedúci oddelenia pre sláčikové nástroje

Mgr. art. Tomáš Vaško, DiS.art.

vedúci oddelenia pre strunové nástroje

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia povinného klavíra