Tanec

Je tanec tvoj život ? Venuješ sa mu už niekoľko rokov a chceš v tom pokračovať aj počas štúdia na strednej škole? Snívaš po kariére tanečníka? Sme tu preto aby sme ťa naučili ako na to.

Ak si vyberieš odbor TANEC na našom konzervatóriu, naučíš sa tanečné techniky z rôznych oblastí a zdokonalíš koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť. Budeš študovať tri druhy tanca: KLASICKÝ, MODERNÝ aj FOLKLÓRNY. Postupným zvyšovaním technickej náročnosti si rozvinieš tanečný štýl a individuálne schopnosti. Popritom sa prehĺbia aj tvoje teoretické znalosti z rôznych oblastí tanca. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).

Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžeš sa stať tanečníkom v profesionálnych umeleckých telesách alebo samostatne. Titul, ktorý dostaneš po úspešnom ukončení šiesteho ročníka absolventskou skúškou ťa oprávňuje vyučovať na základných umeleckých školách, alebo môžeš pokračovať vo svojom rozvoji na vysokej škole.


PEDAGÓGOVIA V ODBORE

Mgr. art. Branislav Ilečko

vedúci oddelenia 

moderný tanec, tanec - odbor herectvo, metodika výučby tanca

fyziológia a hygiena pohybového aparátu 

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

ľudový tanec, charakterový tanec, moderný tanec, umelecký prax klasického tanca, tanec - odbor herectvo

Mgr. art. Štefan Ficik

tanec s partnerom, tanec - odbor herectvo

Mgr. art. Alexandra Kocáková

klasický tanec, umelecká prax klasického tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

Mgr. art. Peter Maťo, PhD. 

rozbor umeleckých diel, dejiny tanca a baletu, dejiny divadla

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

teória a metodika tanca

NAJNOVŠIE VIDEÁ


Pozri si video z nášho najnovšieho tanečno-hereckého projektu, klikni nižšie...

Budeš študovať druhy tanca

Klasický tanec

Klasický tanec ako základný pilier vo všetkých odvetviach tanca Ti pomôže rozvinúť tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomôže k harmonickému fyzickému rozvoju a vyformuje z Teba profesionálneho tanečníka.

Ľudový tanec

Súčasťou ľudového tanca je aj prepájanie nadobudnutých schopností z klasického tanca. V rámci štúdia sa zameriavame na štylizáciu ľudového tanca. Pri jeho scénickej forme budeš spoznávať tradičnú kultúru, osvojíš si komplexnú škálu tanečnej tradície, schopnosť interpretovať štylizovaný ľudový, ako aj charakterový tanec, ktorého znalosť je požadovaná vo všetkých profesionálnych telesách.

Moderný tanec

Štúdium techniky jazzového tanca v prvom ročníku, moderný jazz v druhom ročníku, technika M. Graham alebo technika J. Limóna v treťom a techniky súčasného tanca vo štvrtom ročníku. Cieľom štúdia moderného tanca a jeho dnešnej podoby súčasného tanca je spoluvytvárať Tvoju umeleckú vyspelosť, zvyšovať technickú tanečnú dokonalosť a rozvíjať presvedčivosť tanečného výrazu.

Pedagógovia tanca:

Mgr. art. Miroslav Morochovič

Mgr. art. Iryna Morochovičová

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

Mgr. art. Branislav Ilečko