Články HDU

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom v Európe pre neprofeisonálne divadlo. Tohto ročníka, sa v rámci prednesu pod vedením PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD., zúčastnil náš študent 5. ročníka hudobno-dramatického odboru Daniel Koháni.

V celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých vyhrala naša žiačka 4. ročníka hudobno-dramatického oboru Sofia Kolesárová 3. miesto na krajskom kole v kategórii poézia pod vedením pani učiteľky Kuderjavej. Gratulujeme!

Naši maturanti Nicol Krokkerová a Daniel Koháni sa zúčastnili Súťaže mladých moderátorov-redaktorov SÁROVA BYSTRICA 2020.

Naši študenti Sofia Kolesárová, Júlia Šidlovská, Patrícia Čechová a Daniel Koháni sa 10.9.2020 zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a úspešne:IV. KATEGÓRIA - POÉZIA3. miesto Sofia Kolesárová (návrh na Krajské kolo)IV. KATEGÓRIA - PRÓZA1. miesto Daniel KohániV. KATEGÓRIA - PRÓZA1. miesto Patrícia ČechováVšetci menovaní postupujú na...

Hra bez pravidiel, pravidlá náhody alebo presný mechanizmus konečnej stanice?
Herecký koncert dvoch postáv s prekvapivými zvratmi, ktoré vás nenechajú chladnými.