uk-67. Hviezdoslavov Kubín - Sofia Kolesárová

04.10.2022

V celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých vyhrala naša žiačka 4. ročníka hudobno-dramatického oboru Sofia Kolesárová 3. miesto na krajskom kole v kategórii poézia pod vedením pani učiteľky Kuderjavej. Gratulujeme!