uk-DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE 7. DECEMBER

28.12.2021


Čo ťa čaká po prihlásení?

Stretnutie s pedagógmi odboru, ktorý si vyberieš. Môžeš si vybrať aj viac odborov a potom sa rozhodnúť.

Chceš sa nám predviesť a niečo ukázať?

Prostredníctvom prihlásenia, môžeš využiť možnosť predviesť sa alebo prihlásiť sa na predprijímačkové kurzy.