Tanečné oddelenie

Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca riaditeľa školy, vedúci oddelenia

moderný tanec, hlavný odbor štúdia tanec (moderný tanec), metodika výučby tanca, umelecká prax klasického tanca, pohybová výchova, fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Mgr. art. Alexandra Shnellyová

klasický tanec, umelecká prax klasického tanca, didaktika tanca, pedagogický seminár

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

ľudový tanec, charakterový tanec, umelecká prax moderného tanca,  moderný tanec, hlavný odbor štúdia tanec

Mgr. art. Štefan Ficik

hlavný odbor štúdia tanec, ľudový tanec, metodika výučba tanca, umelecká prax ľudového tanca

Peter Džubera

klasický tanec, tanec s partnerom

Mgr. art. Peter Maťo, PhD.

dejiny tanca a baletu, rozbor umeleckých diel

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

teória a metodika tanca