Spevácke oddelenie

Mgr. Katarína Staneková

vedúca oddelenia

ansámblový a zborový spev, umelecká prax interná/verejná

Mgr. František Biroš

hlavný odbor štúdia Spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, hlavný odbor štúdia muzikálový spev , šansón, spev notového zápisu bez prípravy, korepetície a štúdium programu

Mgr. art. Elena Kušnierová

hlavný odbor štúdia Spev,  pedagogika hlavného odboru štúdia, šansón, hlavný odbor štúdia muzikálový spev, fyziológia hlasového aparátu

Mgr. Anna Maruškaničová

hlavný odbor štúdia Spev, hlavný odbor štúdia muzikálový spev pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, šansón

Mgr. Jana Radvanská, DiS.art.

hlavný odbor štúdia Spev

Mgr. art. Dominika Marcineková, DiS.art.

hlavný odbor štúdia Spev

Mgr. Silvia Majorošová

hlavný odbor štúdia Spev

Mgr. art. Matúš Bujňák

hlavný odbor štúdia Spev