Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. Katarína Nováková

vedúca oddelenia 

hlavný odbor štúdia hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia , hra notového zápisu bez prípravy , fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,  rozbor umeleckých diel , interpretačný seminár, komorná hra, hra na príbuznom nástroji, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Veronika Marinčáková Pillár 

hlavný odbor štúdia hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, hra na príbuznom nástroji,  výroba a úprava plátkov, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, hra na saxofóne

Mgr. Ján Bak

hlavný odbor štúdia hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

hlavný odbor štúdia hra na bicích nástrojoch, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v symfonickom orchestri, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Jozef Zima, DiS.art.

hlavný odbor štúdia hra na bicích nástrojoch, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Mgr. Marek Majoroš

hlavný odbor štúdia hra na trubke