Korepetície

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia

korepetície - pohybová výchova, spev, cimbal, flauta, kontrabas a klarinet

Doc. Ľjubov Gunder

korepetície - spev, husle a saxofón

PaedDr. Peter Adamkovič

korepetície - spev

Mgr. art. Stanislav Mirossay, ArtD.

korepetície - husle, spev

Dionýz Zsiga, DiS.art.

korepetície - spev

-

korepetície - klasický tanec

Arpád Farkaš, DiS.art.

korepetície - spev

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

korepetície - bicie