Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. art. Jana Višňovská

vedúca oddelenia

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, pedagogický seminár, umelecká prax interná a verejná, hra na klavíri

doc. Ljubov Gunder

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, prax v klavírnom sprievode, hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Stanislav Mirossay, ArtD.

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, prax v klavírnom sprievode,  hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra

Mgr. art. Oleksandr Trush

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode, hra na klavíri

Iveta Zajacová, DiS. art.

hra na klavíri, hra na príbuznom nástroji

Mgr. art. Dagmar Duždová

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Arpád Farkaš, DiS. art.

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri

PaedDr. Peter Adamkovič

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Mgr. Peter Zajac

hlavný odbor štúdia hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy,  komorná hra,  metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, pedagogický seminár, hra v súbore

Mgr. Marián Cuprišin

hlavný odbor štúdia hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, interpretačný seminár, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná a verejná

BcA. Juraj Křemen, DiS. art.

hlavný odbor štúdia hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia, improvizácia a hra generálbasu, fyziológia hracieho aparátu

PaedDr. Jaroslav Doležal, DiS. art.

hlavný odbor štúdia dirigovanie, skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, hra z partitúr a klavírnych výťahov, dirigentská prax, umelecká prax interná

Mgr. Michal Paľko

hlavný odbor štúdia skladba, náuka o harmónii

PaedDr. Dana Bejdová

hra na klavíri

Dionýz Zsiga, DiS. art.

hra na klavíri

Mgr. Ľubomír Cvanciger, DiS. art.

hra na klavíri

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Barbora Drbjaková, DiS.art.

hra na klavíri

PhDr. Lianna Bučok

hra na klavíri