Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Daniel Straka

vedúci oddelenia

herectvo, moderovanie, javisková reč

Mgr. art. Michal Novodomský

herectvo, javisková reč, umelecký prednes

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

herectvo, operné herectvo 

Mgr. art. Lucia Hrašková

herectvo, bábkarská tvorba, základy herectva

Mgr. art. Marián Marko

herectvo

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

 herectvo

PaedDr. Mária Kuderjava PhD.

umelecký prednes, javisková reč, pedagogický seminár HDU, metodika a didaktika HDU

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom

Mgr. art. Terézia Mindošová

pedagogika HDU, umelecká prax interná a verejná, interpretačný seminár, dejiny a literatúra HDU

Mgr. art. Peter Maťo, PhD. 

rozbor drámy