uk-Začiatok školského roka 2020/2021

02.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Chceme Vás informovať o organizácii otvorenia školského roka 2020/2021 dňa 2. septembra 2020. Vzhľadom k usmerneniam MŠVVaŠ budeme organizovať zahájenie školského roka nasledovne:

  • rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy
  • pri vstupe bude prebiehať ranný/vstupný filter (každému žiakovi bude odmeraná  telesná teplota)
  • dezinfekcia rúk a vstup s rúškom do spoločných vnútorných priestorov sú povinné
  • každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Harmonogram 2. septembra 2020

  • I.A , II.A: 8:30 - 9:00 hod. ranný filter žiakov pri vstupe do školy, o 9:00 - 10:00 hod. triednická hodina
  • III.A, III.B: 9:30 - 10:00 hod. ranný filter žiakov pri vstupe do školy 10:00 - 11:00 hod. triednická hodina
  • IV.A, V.A a VI.A: 10:30 - 11:00 hod. vstupný filter žiakov 11:00 - 12:00 hod. triednická hodina

K stiahnutiu:

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka                          o bezinfekčnosti
  • Zdravotný dotazník
  • Pokyny upravujúce podmienky vyučovania počas šk. r. 2020/2021        s platnosťou od 2.9 do 15.9.2020 v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ
Ďalšie usmernenia o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021 na úrovni školy pripravujeme a priebežne o nich budeme informovať prostredníctvom systému Edupage.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a na celý nastávajúci školský rok 2020/2021!
S pozdravom a želaním zdravia
Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ SKDK