uk-Workshop s Branislavom Ilečkom

30.01.2021

7.2.2020 sa na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove uskutočnil tanečný workshop pre deti zo ZUŠ Sabinov a ZUŠ Ľubotice - Ebony. Workshop bol zameraný na techniku jazzového tanca, kde sme sa venovali technickým ale aj tanečným kombináciám. Deti si mali možnosť vyskúšať aj tzv. tanečný battle, pri ktorom sa učili samostatnosti tanečníka pri tancovaní, aby sa spoliehali samé na seba a nie na kamarátku vedľa.