uk-Priestor pre talent

17.11.2021

Naši študenti hudobno-dramatického odboru sa v termíne od 5. do 7. apríla 2019 zúčastnili celoslovenskej súťaže konzervatórií PRIESTOR PRE TALENT v Bratislave a tešíme sa z týchto ocenení:
HERECKÁ IMPROVIZÁCIA:
2.miesto- Ivana Kmecová, Nina Gregová, Martina Tchurová

UMELECKÝ PREDNES:
I.kategória / 3.miesto - Júlia Šidlovská, Nikol Krokerová
II.kategória / 2.miesto - Nikola Kravcová
3.miesto - Adrián Urda

SPEV:
II.kategória / 2.miesto - Ondrej Ferko
Čestné uznanie za sólový spev - Júlia Pavlovičová

Srdečne im blahoželáme a tešíme sa👏. Veľké ďakujem patrí pedagógom, ktorí študentov na súťaž pripravovali Františkovi Birošovi, Anke Maruškaničovej, Jarke Sisákovej, Peti Pazerovej, Marici Harčarikovej, Márii Kuderjavej, Petrovi Krivému, Michalovi Novodomskému😊