uk-Priestor pre talent 2022

26.05.2022

22. apríla sa začal  6. ročník celoslovenskej súťaže študentov konzervatórií hudobno-dramatického odboru Priestor pre talent. Naši študenti sa zúčastnili vo všetkých kategóriách. Ďakujeme Súkromnému konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch za skvelú atmosféru a mnoho nových skúseností . Výsledky a priebeh súťaže môžete vidieť nižšie alebo na stránke skdkto.sk