uk-NAJÚSPEŠNEJŚÍ PEDAGÓGOVIA A ŽIACI PSK SI PREVZALI OCENENIA

18.07.2022

Už po 12.-krát Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja bez rozdielu zriaďovateľa.  

A to za ich reprezentáciu škôl a kraja, dosiahnuté mimoriadne úspechy a pracovné nasadenie. 

PLAKETU Lux mentium - Svetlo poznania obdržalo 20 študentov:●Daniel Koháni - Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov. GRATULUJEME !

Na tomto slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili aj naši pedagógovia a žiaci so svojimi vystúpeniami.