uk-MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KONZERVATÓRIÍ      23.-25. 11. 2021

17.12.2021

Medzinárodný festival konzervatórií sa prvý krát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný formát ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Festival je určený pre študentov konzervatórií, žiakov ZUŠ a študentov vysokých škôl umeleckého zamerania. Režim KZ. Prihláška je elektronická. Festival finančne podporilo mesto Prešov.