uk-Interpretečné kurzy s doc. Mgr.art. Evou Varhaníkovou, ArtD.

24.02.2022

25.01. 2022 sa u nás uskutočnil klavírny interpretačný kurz pod vedením pani doc. Mgr. art. Evou Varhaníkovej, ArtD. Neskôr sme mali tú česť ju počuť na klavírnom koncerte, kde si zavolala doprovod aj sólo a to Mgr.art. Bohdana Kovala a Mgr.art. Alicu Hanckovú, ArtD.

Fotogaléria