uk-Hviezdoslavov Kubín 2020

19.10.2020

Naši študenti Sofia Kolesárová, Júlia Šidlovská, Patrícia Čechová a Daniel Koháni sa 10.9.2020 zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a úspešne:

IV. KATEGÓRIA - POÉZIA
3. miesto Sofia Kolesárová (návrh na Krajské kolo)
IV. KATEGÓRIA - PRÓZA
1. miesto Daniel Koháni
V. KATEGÓRIA - PRÓZA
1. miesto Patrícia Čechová
Všetci menovaní postupujú na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 30. septembra 2020 v priestoroch Historickej budovy DJZ v Prešove.
Všetci umiestnení sú žiakmi pedagogičky PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD.