uk-Hudobno - spevácky večer 

04.10.2022

Koncert študentov Hudobno-dramatického odboru a Populárneho spevu z triedy Mgr. Františka Biroša.