uk-Hudobno-poetické pásmo Košice

27.12.2019

Študenti viacerích odborov sa zúčastnili hudobno-poetické pásmo Pocta M. R. Štefánikovi, ŠD Košice. Bolo to skvelé, ďakujeme.