uk-Flautové kurzy

03.06.2022

Dňa 28.- 30. apríla sa u nás uskutočnili Flautové kurzy pod vedením lektoriek prof. Dagmar Zsapkovej, ArtD. a Mgr.art.  KatarínyTurčinovej, ArtD. Všetkým zúčastneným ďakujeme.