uk-Festival v Budapešti

08.06.2019

Na prelome apríla a mája sa naši konzervatoristi zúčastnili medzinárodného festivalu v Budapešti. Spolu s konzervatoristami s Ukrajinského Užhorodu a domácimi študentmi Egressy Béni Budapešť sme strávili 4 krásne dni, absolvovali sme spoločné vystúpenie v Czepel Aréne aj Majáles. Tešíme sa na ďalšie takéto stretnutia :)