uk-Dôležité informácie

08.05.2020

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.

KOREŠPONDENČNÉ VYUČOVANIE

Samoštúdium žiakov je zabezpečené podľa podmienok a možností prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

ZADANIA A ÚLOHY SÚ ROZPOSIELANÉ ŠTUDENTOM CEZ EDU-page

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímačky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, resp. do dvoch týždňov od otvorenia škôl. O presnom termíne Vás budeme telefonicky alebo emailom informovať.

MATURITA 2019/2020

Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie.